Boomtech Schweizer

Tuis

Boomtech Schweizer is ‘n Motor bakwerk herstel dienste in Schweizer Reneke, Noord-Wes, Maar bedien ook die grotter Noord-Wes en res van Suid-Afrika . Ons doen ook 2de handse motor parte. Ons moeder maatskappy is Manies Paneelkloppers.

Ons maatskappy doen groot en klein werke, en is baie nou keurig in samewerking met Versekering maatskappy om hul werke ook te doen. En indien U ‘n stamp of hersprei van u motor wil doen asook ‘n versekerings eis het is ons meer as bekwaam om u met gemoedsrus met regte raad en kennis te help en u motor in die kortste moontlikke tyd weer padwaardig 100 % te herstel. Ons werkspan doen ook al jare herstel en restorasie van voertuie.

Meer inligting beskikbaar by ons kantoor, maar u kan ook vir ons ‘n e-pos los vir enige navrae, ons kontak ons seksie kan u enige navrae aanvrae en ons kom spoedig terug na u.


Boomtech Schweizer is ‘n car body repair service in Schweizer Reneke, Noord-Wes, but we also serves the greater Noorth-West en rest of Suid-Afrika . We also do second hand car parts. Our parent company is Manies Panel beaters.

Our company does large as well as small works, and is very closely selected with Insurance companies, to do their work as well. And we are here is you bump or want to restore your car to it’s original state, or if you have an insurance claim about an accident. We are more than capable of helping you with peace of mind with the right qualifications and advice, we can give you the knowledge in repairing your car to it’s state in the shartest possible time, and make it road worthy again. Our company is doing the work for years and got experience in body work repaires for over 40 years.

More information available at our office, but you may also drop us and email or an website query and we will be more than pleased to get back to you.


Kantoor van Boomtech / Office of Boomtech